BOMATEKA

     Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Alapítvány

 
Beke Manó emlékdíj
Kimle Mária hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkájáért Beke Manó emlékdíjat kapott.

A díjátadó ünnepség: https://youtu.be/pJtD1S4W-sI
 
 
Adomány
Kazinczy Csaba 2001-ben érettségizett öregdiákunk 2019 márciusában 20 000 Ft adományt adott rászoruló tanulók matematika tehetséggondozásának támogatására.

Az adományt a támogatott tanulók nevében is köszönjük
 
 
Lókúti matematikatábor
A 2018. évi tábor beszámolója itt olvasható: beszamolo.pdf
 
 
Ösztöndíj
Korondi Márk 2005-ben érettségizett, jelenleg Svájcban dolgozó volt diákunk félévenként egy-egy 11-edikes, matematikából eredményes, műszaki vagy informatikai pályára készülő tanulónak ösztöndíjat ad, és szakmai tanácsaival segíti a tanulókat a fenti pályákra való felkészülésben. Ebben a félévben Farkas Boróka 11. a osztályos tanuló kapta a 140 000 Ft-os ösztöndíjat.

A korábbi díjazottak Scheidler Barnabás, Kocsis Kata, Tálos Zoltán voltak.

A támogatást ezúton is köszönjük.
 
 
Díj
Knipl Diána lett a Lord Robert May Prize díjazottja, amit kétévente adnak ki a Journal of Biological Dynamics folyóiratban az elmúlt két évben megjelent, legjobbnak ítélt publikációért.

A díjjal pénzjutalom, valamint egy plenáris előadói meghívás is jár az egyik rangos populaciódinamikai konferenciára, ami idén Arizonában lesz.

A díjazott cikk:

Diana Knipl (2016): A new approach for designing disease intervention strategies in metapopulation models, Journal of Biological Dynamics, 10:1, 71-94.

A díjhoz volt tanítványunknak szívből gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk! 
 

Díjak
Tizenkilencedik alkalommal osztották ki a Magyar Tudományos Akadémián az ország egyik legjelentősebb, nem állami alapítású közoktatási díját. Az Ericsson-díjat 1999 óta olyan matematikát és fizikát oktató pedagógusok vehetik át, akik az alap- és középszintű oktatásban tevékenykednek, és akiknek a munkája nagyban hozzájárul a hazai természettudományos képzés színvonalának fenntartásához és emeléséhez, illetve a tárgyak tehetségeinek gondozásához.
ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért 2017. díj – matematikából:
Simonné Krum Eszter, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára.

Csötönyi Nóra tanárnő a Graphisoft Alapítvány által adományozott „A magyar matematika oktatásáért díj”-ban részesült.
 
Kimle Mária Létay Menyhért-díjban részesült tehetséggondozó munkájáért. 
 

Díj

Török Tímea

mint a tanulmányi ideje alatt matematikából legeredményesebb 12. osztályos tanuló,
 
25 000 Ft ösztöndíjban részesül.

A díjat Szabó Gábor, az iskolánkban 25 éve indult hatosztályos képzés első évfolyamán végzett öregdiákunk ajánlotta fel.

 

Török Tímea főbb eredményei:
Bolyai Csapatverseny országos 8.
Zrínyi országos döntőbe 2-szer jutott be.
KöMaL dicséret 4 alkalommal (nyolcadiktól eddig minden évben)
Arany Dániel döntő, OKTV 2.forduló 2 alkalommal.
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 3.díj, és dicséret
Megyei versenyen első helyezés 6 alkalommal.
 
 
Beszámoló a szoboravatásról
2016. október 28-án a reformáció ünnepi diáknapon a gimnázium udvarán felavattuk a Szilassi-poliéderről készült szobrot.

A szobor Bertalan Tamás munkája. Az avatáson részt vett Szilassi Lajos, a poliéder felfedezője, Szemerédi Endre Ábel díjas matematikus, és Varga Zoltán Alapítványunk létrehozója, a szoborállítás fő támogatója. A szoborállítás történetét Katz Sándor, az Alapítvány kuratóriumának elnöke ismertette. Áldást mondott Aradi András esperes úr.

Köszönjük a szoborállításhoz nyújtott támogatásokat. Az avatásról képek a Fényképalbum menüpontban találhatók.        

A szoboravatás kapcsolódott egy e tanévi évfordulóhoz, ahhoz, hogy 40 évvel ezelőtt volt iskolánkban az első matematika OKTV helyezett. Az 1976-77. tanévben Kirch Zoltán matematikából OKTV 3. helyezést ért el, és négy múlva már az OKTV első két helyezettje is bonyhádi gimnazista lett. Az avatáson megjelent Kirch Zoltán, és az 1981. évi első helyezett Énekes Bélát.  Nem azért érdekes ez a 40 éves évforduló, mert ekkor volt néhány kiemelkedő tanuló, hanem azért, mert azóta, csak a legrangosabb versenyeken: OKTV-n,  Arany Dániel és Kürschák Versenyen, valamint a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen több mint száz alkalommal szerepeltek tanítványaink az első tíz helyezett  között. Iskolánk igazi tehetségnevelő intézménnyé vált az elmúlt 40 évben.

A diáknapon négy, a matematikához kapcsolódó foglakozás is volt. Az elsőn fenti két öregdiákunk és Varga Zoltán vettek részt egy beszélgetésen. A másodikat Szilassi Lajos tartotta geometriai problémákról és a szobor felfedezésének körülményeiről. A harmadikat Klein Sándor professzor tartotta matematikai játékokról. a negyediken Szemerédi Endre beszélt kombinatorikai problémákról.
 
   
Szobor terv
1977-ig csak egy olyan poliédert (síklapokkal határolt testet) ismertek, amelynek bármely két lapja szomszédos: ez a tetraéder, vagy háromszög alapú gúla. Elvileg lehetségesnek látszott, hogy konkáv testek között is legyen ilyen, de a lehetőség megmutatásától hosszú időn át nem sikerült ilyent konstruálni.               

1. kép
Ez Szilassi Lajos szegedi matematikusnak sikerült 1977-ben. (1. kép) Ennek nagy nemzetközi visszhangja volt, olyannyira, hogy Fermat szülőházában megnyitott múzeum udvarán ennek a testnek az acélból készült változatát helyezték el. (2. kép). Az Egyesült Államokban a Michigan-tó partján is van a testnek egy nagyméretű, kb. 2 m-es modellje, de Magyarországon, közterületen még nincs ilyen szobor.

2. kép
Szilassi Lajosnak igen jó véleménye van a bonyhádi matematikaoktatásról, és 2015. évi reformáció ünnepi diáknapon a bonyhádi gimnazistáknak tartott két térgeometriáról szóló előadást.
 
Ekkor merült fel az ötlet, hogy a kollégium melletti díszkert ideális hely lenne egy ilyen szobornak. Bertalan Tamást, (akinek több szobra és plasztikája is található a gimnázium területén,) is megragadta az ötlet. és elkészítette a szobornak a tervét (3. kép)

3. kép
Elkészítette a kő talapzaton álló bronzszobornak a költségvetését is.  A bronz-rész öntési technológiájától függően a szobor elkészítése 850 000 Ft és 1 150 000 Ft közötti összegbe kerülne.

Ennek költségeit terveink szerint a gimnázium és a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány közösen vállalná, de ehhez szívesen fogadnánk támogatásokat is  az Alapítvány

10404687-50504948-57521018

számlaszámára.

Kérjük diákjainkat, öregdiákjainkat segítsenek abban, hogy minél többen megismerjék ezt a tervet. Örülnénk, ha egy-egy korábban végzett osztály közösen nyújtana támogatást.

A támogatók nevét (ha hozzájárulnak,) feltüntetjük honlapunkon. 


 
  
Iskola, amely akadémikusokat nevel
A Magyar Tudományos Akadémia 2016. évi közgyűlésén levelező taggá választották ifj. Katz Sándor fizikust. Ezzel az a figyelemre méltó az érdekes helyzet áll elő, hogy az MTA legfiatalabb levelező tagja és a legfiatalabb rendes tagja, Nusser Zoltán  is a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium tanulója volt.  Ez a tény jól mutatja, hogy iskolánk igazi tehetségnevelő intézmény.

Említést érdemel, hogy a gimnáziumban érettségizett Szépszó Gabriella meteorológus, és Borsos Ágnes építész korábban Junior Príma díjban részesült.

Minden díjazottnak ezúton is szívből gratulálunk.
 
  
BME által elismert Tehetségforrás Iskola
Józsa János rektor a Tehetségsegítő Tanács „BME-Tehetségforrás Középiskola Program” című rendezvényén, amelyre a kimagasló színvonalú oktatást nyújtó intézmények képviselői voltak hivatalosak, oklevelet és a „BME által elismert Tehetségforrás Iskola” elismerő táblát adott át iskolánknak. Részletek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem honlapján.
 

    Régebbi hírek